Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten redovisar resultat tematiskt utifrån faktorer som kan påverka den enskildes upplevelse av sin vård och omsorg. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

​Rapporten Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre syftar till att ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten redovisar resultaten tematiskt utifrån faktorer som kan påverka individers upplevelse av vården och omsorgen.

Rapporten visar att:

  • En viss minskning av förskrivning av tre eller fler psykofarmaka, tio eller fler läkemedel och antipsykotiska läkemedel till personer i särskilt boende har skett under året. Skillnaderna i läkemedelsbehandling mellan kommunerna är stora och varierar även mellan ordinärt och särskilt boende.
  • Andel personer 80 år och äldre som vårdas på sjukhus för fallskada har minskat något, från 60 personer per 1 000 invånare till 58 personer.
  • Andel personer 65 år och äldre i särskilt boende som uppger att de är nöjda med både maten som serveras och med måltidsmiljön har minskat sedan föregående år, från 61 procent till 57 procent.
  • Andel äldre som uppger att de både bemöts på ett bra sätt av personalen, känner förtroende för personal och upplever trygghet är fortsatt lågt, 36 procent för hemtjänsten och 38 procent för särskilt boende.
  • Drygt häften (53 procent) av de äldre på särskilda boenden är nöjda med aktiviteterna och upplever inte besvär av ensamhet, vilket är en förbättring med sju procentenheter sedan föregående år.
  • Det finns stor potential för särskilda boenden att utforma sina lokaler på ett mer stödjande sätt för den enskilde. Endast drygt en femtedel av de särskilda boendena uppger att de har en stödjande innemiljö.
  • För de flesta äldre känns det tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där en ömsesidig relation har byggts upp. Under 2018 mötte den äldre med hemtjänstinsatser i genomsnitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod.
  • Få kommuner använder resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, 7 procent i ordinärt boende och 6 procent i särskilt boende.

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?