Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 - krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2019 - krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Värmeböljan sommaren 2018 satte krisberedskapen på prov. Resultaten från öppna jämförelser visar nu att andelen kommuner som har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent till 70 procent under de senaste tre åren. En liknande ökning har skett när det gäller LSS-boenden för vuxna.

Årets resultat visar att:

  • Andelen kommuner som anger att de har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent 2016 till 70 procent 2019. För LSS-boenden vuxna har andelen ökat från 46 procent 2016 till 72 procent 2019. 
  • Andelen kommuner som anger att de har en plan för evakuering av särskilt sårbara grupper har minskat något i jämförelse mellan åren 2018 och 2019 för nästan alla insatsformer. För HVB barn har andelen minskat från 51 procent 2018 till 40 procent 2019.

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Öppna jämförelser 2019 Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är framtaget av Socialstyrelsen

Öppna jämförelser 2019 Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?