Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 – jämförelser mellan landsting 2011

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 – jämförelser mellan landsting 2011

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2011 speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, som medicinska resultat, kostnader och patienterfarenheter. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

​Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2011 speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, som medicinska resultat, kostnader och patienterfarenheter. Rapporten innehåller 173 indikatorer på landstingsnivå. Ett flertal av dem redovisas även på sjukhus- eller kliniknivå.

I Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet redovisas landstingens resultat för var och en av indikatorerna i rangordnade diagram. Någon sammanvägd rangordning av landsting, genom ett samlat mått på kvalitet och effektivitet, görs inte. Resultaten ska tolkas med hänsyn till datakvalitet och andra aspekter som förs fram i den förklarande texten.

Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2011 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman