Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013 har temat samverkan vid hot om suicid. Rapporten beskriver problembilden inom området och presenterar ett antal temaindikatorer. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2013

​Temat i Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013 är suicidprevention, med fokus på samverkan i akuta situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv. Rapporten redovisar hur arbetet med samverkan mellan polis, sjukvård och räddningstjänst har utvecklats i landet. Den beskriver problembilden inom området och presenterar ett antal temaindikatorer.

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013 presenterar den allmänna utvecklingen och värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för

  • brotts- och olycksutvecklingen
  • trygghet och oro
  • tillgänglighet till hjälp vid nödläge
  • krisberedskap.

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013 har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå, och Rikspolisstyrelsen, RPS.

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2013 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?