Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2011 – vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2011 – vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten jämför vården och omsorgen om äldre utifrån 31 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, vård i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

Öppna jämförelser 2011 – vård och omsorg om äldre

​Målet med rapporten är att ge en allsidig bild av vården och omsorgen om äldre, bland annat genom att belysa områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser. För gruppen mest sjuka äldre är det särskilt viktigt att insatserna fungerar oavsett vem som är ansvarig huvudman, till exempel insatser inom förebyggande arbete, rehabilitering, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Rapporten jämför vården och omsorgen om äldre utifrån 31 indikatorer.

Årets rapport innehåller flera förändringar jämfört med förra årets. Det finns nya indikatorer för bland annat trygghet, delaktighet, aktiviteter i särskilt boende och rehabilitering samt en ny resultatindikator från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Tre läkemedelsindikatorer har tagits bort och ersatts med en ny som gäller behandling med olämpliga läkemedel för personer i särskilt boende. Uppgifter om de äldres hälsotillstånd och psykiska välbefinnande har tillkommit för att underlätta fortsatta analyser av resultaten.

Arbetet med öppna jämförelser belyser i dag allt fler viktiga områden. Trots det räcker inte rapportens indikatorer för att ge en heltäckande bild av läget i vården och omsorgen om äldre.

Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Öppna jämförelser 2011 – vård och omsorg om äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?