Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten innehåller jämförelser mellan kommuner och län och presenterar resultat för 37 indikatorer och 14 bakgrundsmått på kommunnivå. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre beskriver vården och omsorgen om äldre och belyser områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser.

Rapporten innehåller jämförelser mellan kommuner och län som baseras på 37 indikatorer och 14 bakgrundsmått på kommunnivå. Syftet med indikatorbaserade jämförelser är att ge beslutsfattare ett underlag för att följa upp och förbättra verksamhetens egna resultat.

Resultaten av jämförelserna visar bland annat följande:

  • Det är stora skillnader i kommunernas resultat för merpartern av årets indikatorer. De äldres självskattade hälsa påverkar deras omdöme om äldreomsorgen.
  • Förskrivningen av läkemedel är fortsatt hög bland de äldre. 18,5 procent av de äldre har tio eller fler läkemedel och 13,3 procent har minst ett läkemedel som bör undvikas.
  • Vården i livets slutskede har förbättrats jämfört med tidigare år, bland annat genomförs fler smärtskattningar och brytpunktssamtal.

Kunskapsstödet riktar sig till beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna och landstingen eller regionerna.

Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?