Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting redovisar 29 indikatorer avseende läkemedelsbehandling. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

​För första gången redovisar Socialstyrelsen en samlad öppen jämförelse av läkemedelsområdet. Rapporten har tagits fram i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting redovisar 29 indikatorer avseende läkemedelsbehandling. Urvalet av indikatorer har gjorts utifrån redan befintliga, tidigare publicerade indikatorer.

Indikatorerna belyser främst sekundärprevention efter hjärt- och kärlsjukdom och stroke, antibiotikabehandling, läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa och vid vissa tillstånd inom rörelseorganens sjukdomar samt läkemedelsanvändningen hos äldre personer.

Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar är ett långsiktigt arbete och det finns behov av att utveckla fler indikatorer inom flera prioriterade områden. Ett sådant område är barn och läkemedel där det i nuläget råder stor kunskapsbrist samtidigt som förskrivningen av vissa läkemedel, framför allt psykofarmaka, till barn ökar.

Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2013 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?