Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting omfattar tio cancersjukdomar, palliativ vård och gynekologisk cellprovtagning. Rapporten belyser till exempel medicinska resultat, väntetider och i viss mån kostnader. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting

​Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting omfattar tio cancersjukdomar, palliativ vård och gynekologisk cellprovtagning. Totalt presenteras resultatet för 78 indikatorer som belyser olika aspekter av cancersjukvården, till exempel medicinska resultat, väntetider och i viss mån kostnader.

Rapporten har två syften, dels att utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer som vill förbättra cancersjukvården, dels att ge medborgarna insyn i vad den gemensamt finansierade cancersjukvården åstadkommer.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Dödligheten i cancer har sjunkit de senaste 40 åren och överlevnaden efter insjuknandet har ökat.
  • Den högsta överlevnaden har patienter med prostatacancer, 91 procent, tätt följt av bröstcancer och malignt hudmelanom, båda strax under 90 procent.
  • Andelen män med lokaliserad prostatacancer med hög risk som får en kurativt (botande) syftande behandling har ökat stadigt från 44 procent 2000 till 83 procent 2013.
  • Andelen kvinnor med en fastställd diagnos före operation av bröstcancer har ökat från 89 procent 2008 till 93 procent 2013.

Vissa områden saknas i rapporten, till exempel rehabilitering, omvårdnad och psykosocialt omhändertagande samt indikatorer som beskriver patientens upplevelse av sin hälsa under vård och behandling. Register och andra datakällor samt indikatorer behöver utvecklas för dessa områden innan de kan ingå i framtida jämförelser.

Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – cancersjukvård – jämförelser mellan landsting på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman