Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 innehåller en sammanställning av övergripande indikatorer som belyser olika aspekter av hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer

​Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård innehåller en sammanställning av indikatorer som belyser olika aspekter av hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård består av två delar. Del 1 innehåller övergripande indikatorer. Del 2 innehåller indikatorer om sjukdomar och behandlingar.

Sammanlagt presenteras 186 indikatorer i Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård, vilket ger en bred men inte fullständig bild av den svenska hälso- och sjukvården. Fortfarande saknas användbara nationella datakällor om viktiga områden som primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och hjälpmedel.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård visar bland annat följande:

  • Trots goda övergripande resultat för bland annat dödlighet och överlevnad visar vissa indikatorer att det fortfarande finns en förbättringspotential i vården. Det gäller exempelvis direktintag vid strokeenhet och förebyggande behandling med blodförtunnande medel vid förmaksflimmer och risk för stroke. Inget landsting uppnår heller målet när det gäller uttag av blodfettssänkande läkemedel som återfallsförebyggande behandling efter hjärtinfarkt.
  • En annan viktig återfallsförebyggande åtgärd är rökstopp, inte minst efter hjärtinfarkt och stroke. Målet är att 75 procent av patienterna som röker ska ha slutat röka vid uppföljning. Medelvärdet för riket ligger på drygt 50 procent.
  • Totalt 15 procent av patienterna med diabetes som vårdas i primärvården röker. Lika stor andel har svår fetma. Totalt 28 procent uppger att de är fysiskt inaktiva. Dessa faktorer har i varierande grad påverkan på bland annat blodsockernivå och risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 2 – indikatorer om sjukdomar och behandlingar som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?