Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. I fokus är indikatorer som belyser den sammanhållna vården och omsorgen.

Rapporten beskriver också särskilt boende samt hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende. Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Inom särskilt boende är 82 procent nöjda med det egna boendet och bland personer med hemtjänst är 89 procent nöjda med den verksamheten.
  • Cirka 61 personer per 1 000 invånare 80 år och äldre drabbas av fallskador. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män, 69 kvinnor över 80 år respektive 48 män över 80 år, per 1 000 invånare.
  • För 31 procent av äldre personer som bor på särskilt boende och som bedömts ha risk för trycksår planerades det för bruk av tryckutjämnande underlag. Andelen bör öka då tryckutjämnande underlag både kan motverka förekomsten och minska omfattningen av trycksår.
  • Cirka 13,6 procent av de äldre i särskilt boende behandlas med antipsykotiska läkemedel. Behandlingen är ungefär lika vanlig bland kvinnor och män. Men indikatorn visar på stora variationer mellan kommuner och resultaten varierar från 0 procent till cirka 30 procent.
  • Andelen äldre i hemtjänst med olämpliga läkemedel är 10,9 procent, vilket är en förbättring med en procent jämfört med föregående år. Behandling med olämpliga läkemedel är mindre vanlig i särskilt boende. För personer 75 år och äldre med beslut om särskilt boende behandlas 9,4 procent med olämpliga läkemedel, vilket är en förbättring med drygt 1 procentenhet jämfört med föregående mätperiod.

Indikatorerna visar på stora resultatmässiga skillnader mellan kommunerna. Det finns därför stor anledning att titta på resultaten per kommun. Orsakerna bakom skillnaderna behöver analyseras lokalt och regionalt eftersom sådana analyser kräver kunskap om olika lokala förutsättningar.

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län är utgiven av Socialsryrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?