Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård visar att fler kommuner erbjuder enkel fotundersökning inom den kommunala hälso- och sjukvården till personer med diabetes i ordinärt och särskilt boende, jämfört med 2018. Även andelen kommuner som inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder vård och omsorg med ett multiprofessionellt demensteam har ökat. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård visar att:

  • 26 procent uppger att enkel fotundersökning erbjuds till personer med diabetes typ 1 och typ 2 i hemsjukvården och 30 procent inom särskilt boende. 16 procent av den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder enkel fotundersökning inom socialtjänstens samtliga boendeformer.
  • 26 procent har styrdokument för blåsdysfunktion avseende samverkan mellan olika vårdnivåer. 24 procent uppger att det finns rutin för hur basal utredning bör erbjudas i särskilt boende och hemsjukvård.
  • 54 procent av den kommunala hälso- och sjukvården rapporterar att vård och omsorg erbjuds av multiprofessionella demensteam i kommunen. En ökning med
    13 procent jämfört med föregående år.

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?