Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg visar bland annat att allt fler kommuner använder det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för personer i ordinärt eller särskilt boende. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Resultatet för 2019 visar att allt fler kommuner använder det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, för personer i ordinärt eller särskilt boende. En ökning med 4 procentenheter jämfört med 2018.

Andelen kommuner som uppger att det finns aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom äldreomsorgen har ökat jämfört med föregående år, totalt 9 procentenheter.

Även rutiner för hur handläggare ska agera vid indikation på att en vuxen utsatts för våld i nära relation har ökat jämfört med föregående år. Fortfarande uppger färre än var tionde kommun att de inom äldreomsorgen systematisk följer upp beslutade insatser på gruppnivå för att utveckla verksamheten.

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg visar att:

  • 39 procent av kommunerna uppger att de använder IBIC vid utredning och 26 procent vid uppföljning av alla personer i ordinärt boende. Motsvarande resultat för personer i särskilt boende är 38 procent vid utredning och 20 procent vid uppföljning.
  • 33 procent av kommunerna har en aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom äldreomsorgen.
  • 44 procent uppger att det finns en aktuell rutin för hur handläggare ska agera vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående.
  • 9 procent av kommunerna använder systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling av äldreomsorgen inom ordinärt boende. För särskilt boende är resultatet 5 procent.

Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?