Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 visar bland annat att många äldre personer i särskilt boende upplever ensamhet och att läkemedelsförskrivningen till personer 75 år och äldre har ökat. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Omslag: Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 – Jämförelser mellan kommuner och län

​Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 visar bland annat följande:

  • Andelen äldre personer som anser att de alltid eller oftast kan påverka personalens utförande, tider och omfattning av omsorgen har förbättrats något mot föregående år. Fler personer inom ordinärt boende upplever att de kan påverka omsorgens utformning, 49 procent, jämfört med 41 procent i särskilt boende. Spridningen mellan kommunerna varierar stort.
  • Inom särskilt boende uppger 46 procent att de är nöjda med aktiviteter som erbjuds och inte ofta besväras av ensamhet vilket är en liten förbättring från föregående år. Men fler än 50 procent av de äldre personerna i särskilt boende upplever ensamhet och upplever inte de sociala aktiviteterna som positiva.
  • Andelen personer 75 år eller äldre med tio eller fler läkemedel har ökat sedan föregående år. Inom ordinärt boende har 24,2 procent av dem tio eller fler läkemedel förskrivna, en ökning med tre procentenheter. Inom särskilt boende är det 31,9 procent av dem som har tio eller fler läkemedel. En ökning med sex procentenheter jämfört med föregående år.
  • Antalet frakturer på lår och höft bland personer 65 år och äldre fortsätter att minska.

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 innehåller 28 indikatorer och 15 bakgrundsmått, med resultat på kommunnivå. I bilagan finns också resultat för kvinnor och män, stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt offentligt och enskild driftsform.

Rapporten syftar till att stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?