Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2012

Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2012

Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet innehåller en samlad öppen jämförelse av den hälsoinriktade hälso- och sjukvården. Den är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

​I Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2012 redovisar Socialstyrelsen en samlad öppen jämförelse av den hälsoinriktade hälso- och sjukvården.

Rapporten innehåller jämförelser av landstingens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Öppna jämförelser ger landstingen underlag för att analysera, förbättra och styra den egna sjukvården.

I öppna jämförelser kan ett landsting, och i vissa fall ett sjukhus, jämföra sina resultat med andra. Nationella trender redovisas för ett antal indikatorer i rapporten.

Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – jämförelser mellan landsting 2012 är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman