Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 – resultat och metoder

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 – resultat och metoder

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 visar resultat för kommuner, län och riket. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012

​Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 visar resultat för kommuner, län och riket. I rapporten presenteras indikatorer från registerdata för andra året i rad. Den innehåller även nya indikatorer som mäter förutsättningar för god kvalitet i verksamhet med ekonomiskt bistånd utifrån den enskildes perspektiv.

De flesta som har behov av ekonomiskt bistånd kan inte försörja sig på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Därför är det viktigt med en helhetssyn där socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt hälso- och sjukvården samverkar för att enskilda biståndsmottagare ska få all den hjälp de behöver för att kunna försörja sig själva. Resultatet av öppna jämförelser visar dock att en formaliserad samverkan mellan verksamheter med ekonomiskt bistånd och övriga aktörer endast finns i liten utsträckning.

Resultaten i öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd bygger på registerdata över ekonomiskt bistånd 2011, data ur olika befolkningsregister för 2011 samt på en enkät till samtliga kommuner och stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 – resultat och metoder är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 – resultat och metoder på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman