Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser – jämlik vård 2013

Öppna jämförelser – jämlik vård 2013

Öppna jämförelser – jämlik vård 2013 beskriver 19 indikatorer med främsta fokus på kön, geografi och socioekonomi.  Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser – jämlik vård 2013

​Öppna jämförelser – jämlik vård 2013 är den första särskilda öppna jämförelsen av jämlik vård. De flesta av rapportens indikatorer har tidigare publicerats i Öppna jämförelser 2013 – hälso- och sjukvård.

I Öppna jämförelser – jämlik vård 2013 fördjupas beskrivningen av 19 indikatorer med främsta fokus på kön, geografi och socioekonomi.  Indikatorerna är uppdelade på områdena dödlighet, undvikbar slutenvård och återinskrivning, läkemedelsbehandling och patienterfarenheter.

För att underlätta tolkningen av resultaten presenteras även ett antal mått som avser att ge en bild av landstingens förutsättningar att kunna ge en jämlik vård.
Avsnittet är uppdelat på fyra områden:

  • socioekonomiska förutsättningar
  • levnadsvanerelaterade faktorer
  • behov av hälso- och sjukvård
  • resurser för hälso- och sjukvård.

Öppna jämförelser – jämlik vård 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser – jämlik vård 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman