Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre
Vård och omsorg om äldre
Vård och omsorg på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.
​Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att inspirera och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området. 

​Teman

Tema är ett samlingsbegrepp för olika ämnesområden som har med hälsa, vård och omsorg att göra. Här finner du information om relevanta ämnen i vården och omsorgen om äldre personer. Teman fungerar även som samlingsplats för olika aktörers kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

​Kunskapsstöd

Kunskapsstöd samlar olika kategorier av kunskapsstöd. De ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen.

​Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar samlar webbaserade kurser och andra aktuella utbildningar för området vård och omsorg om äldre.

​Aktuellt

Aktuellt samlar nyheter inom området vård och omsorg om äldre. Exempelvis om nya teman, kunskapsstöd och webbaserade kurser och utbildningar. Här kan du också prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden direkt till din e-post.