Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota, men läkemedel kan bidra till att personer med sjukdomen under en period kan upprätthålla sin kognitiva förmåga, det vill säga tankeförmåga, förmåga att minnas, och förmåga att tolka sin omgivning.

​Vid Alzheimers sjukdom försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt, på fackspråk kallat kognitiva förmågor. För behandling av kognitiva symtom finns två typer av läkemedel som är godkända. En typ för mild till måttlig Alzheimers sjukdom och en typ för måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota. Läkemedel kan däremot bidra till att personer med Alzheimers sjukdom under en period upprätthåller sin kognitiva förmåga, det vill säga tankeförmåga, förmåga att minnas, och förmåga att tolka sin omgivning.

En regelbunden uppföljning av läkemedlet syftar till att bedöma eventuella biverkningar och om läkemedlet fortfarande har effekt eller om det kan sättas ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​