Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Tidiga tecken på Alzheimers sjukdom är problem med minnet och en förändrad tidsuppfattning. Sjukdomen beror på att nervceller dör och som en följd av det påverkas tankeförmågan, förmågan att minnas och förmågan att tolka sin omgivning.

​Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp. Att man får problem med minnet och har en förändrad tidsuppfattning brukar vara tidiga tecken. Man kan känna sig orolig, nedstämd och oföretagsam och kan få svårt att hitta rätt ord i samtal. Inledningsvis är det vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt med andra.

Gemensamt för alla demenssjukdomar är försämrat minne och nedsatt tankeförmåga och nedsatt förmåga att tolka sin omgivning på grund av att nervceller dör. Medvetandegraden påverkas inte. Andra symtom kan vara försämrad kommunikations- och orienteringsförmåga samt nedsatt praktisk förmåga. Nedsatt praktisk förmåga innebär större svårigheter att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

En del personer utvecklar också personlighetsförändringar med sämre insikt och dåligt omdöme, hämningslöshet, aggressivitet, känslomässig avtrubbning och brist på empati.

Reaktioner på grundsjukdomen kan vara ångest, depression, misstänksamhet, vanföreställningar och tvångsmässigt beteende.

Vissa riskfaktorer för demenssjukdom går att påverka i förebyggande syfte. Det kan göras exempelvis genom behandling mot högt blodtryck i medelåldern, fysisk aktivitet samt mentalt och socialt stimulerande aktiviteter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​