Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Risken att få en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Symtom kan till exempel vara nedsatt orienteringsförmåga och praktisk förmåga - att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

 

​Gemensamt för alla demenssjukdomar är försämrat minne och nedsatt tankeförmåga och svårigheter att tolka sin omgivning. Medvetandegraden påverkas inte. Andra symtom kan vara försämrad kommunikations- och orienteringsförmåga samt nedsatt praktisk förmåga - att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom. I Sverige är det runt
150 000 som har någon slags demenssjukdom. Av dessa har ungefär 65 procent Alzheimers sjukdom, 10 procent vaskulär demens och 5 procent frontallobsdemens. 

Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Nästan hälften av Sveriges 90-åringar har en demenssjukdom och 1-2 procent av 65-åringarna har det. Merparten av de yngre demenssjuka är mellan 60 – 65 år.

Det ökande antalet äldre antas bidra till att antalet personer med en demenssjukdom ökar efter 2020.

Alzheimers sjukdom går ännu inte att bota. Läkemedel kan bidra till att personer med sjukdomen under en period upprätthåller sin kognitiva förmåga, det vill säga tankeförmåga, förmåga att minnas, och förmåga att tolka sin omgivning.

​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar