Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Depression kännetecknas av ängslan, oro och ångest. Äldre personer har större risk att drabbas av depression på grund av faktorer som kommer med åldrandet såsom funktionshinder, sömnstörningar eller att närstående dör.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Depression kännetecknas av en eller flera episoder med sjukligt sänkt stämningsläge av varierande djup och varaktighet. Det innebär förlust av glädje och initiativförmåga och undvikande av aktivitet. Samtidigt som personen känner nedstämdhet och ångest försämras självuppfattningen och särskilt äldre kan få skuldkänslor.

Depression påverkar personens kognitiva funktioner och leder till olika grad av aktivitetsbegränsning i det dagliga livet. Det leder också till mer eller mindre påtagliga svårigheter att delta i samhällsliv och social gemenskap. Livsleda och självmordstankar är vanliga symtom och för många deprimerade är självmordsrisken en realitet.

För att nedstämdheten ska kallas depression ur medicinsk synvinkel krävs att man dagligen under minst två veckor känner sig nedstämd och upplever minskad glädje och intresse för vanliga aktiviteter. Symtomen ska pågå under större delen av dagarna.

Faktorer som ökar risken för depression hos äldre är exempelvis

 • fysiska sjukdomar
 • stressande livshändelser
 • en nära anhörigs död, män som blir änklingar verkar vara särskilt utsatta.
 • ett svagt socialt nätverk
 • sömnstörningar
 • handikapp, flera studier visar ett samband mellan okorrigerad hörselnedsättning och depression
 • tidigare depression
 • inaktivitet
 • undernäring
 • dålig tillgänglighet i hemmet som exempelvis kan bero på trösklar och sladdar som ligger i vägen
 • signalsubstanser som reglerar känslor, sömn och aptit minskar
 • vissa mediciner kan bidra till att utlösa depression.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​