Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Depression hos äldre personer Personal vid vårdcentral berättar om sitt förbättringsarbete

Personal vid vårdcentral berättar om sitt förbättringsarbete

Personal från en vårdcentral i södra Stockholm berättar om sina erfarenheter av förbättringsarbete med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

​Filmen där personal vid en vårdcentral i södra Stockholm berättar om sina erfarenheter från sitt förbättringsarbete är cirka 6 minuter lång. Du kan när som helst stoppa filmen, backa eller gå framåt.

Personal berättar om erfarenheter  

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Personalen vid en vårdcentral i södra Stockholm berättar om erfarenheter från sitt förbättringsarbete med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för depression och ångest:

– Det här är ett viktigt område och vi kan alltid ta till oss mer kunskap. Efter att all personal involverats och intresset väckts, var det inte svårt att motivera dem att vilja veta mera.

–  Det är viktigt för verksamheten och det är viktigt att alla får ta del.

–  Ett stort stöd med en chef som är engagerad i uppgiften. Det betyder väldigt mycket.

–  Vi är i en process som aldrig tar slut. Återkoppling och feedback är jätteviktigt, och det är viktigt att det kommer i direkt anslutning till det vi ska återkoppla till, i det lilla som i det stora.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​