Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Dystymi

Dystymi är ett långvarigt tillstånd av depression som inte fyller diagnoskriterierna för egentlig depression. Även om depressionsgraden oftast är lägre vid en dystymi än vid en egentlig depression är den totala sjukdomsbördan ofta stor.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Dystymi är ett långvarigt tillstånd av depression som inte fyller diagnoskriterierna för egentlig depression. Det mest karakteristiska för dystymi är varaktigheten. Det har visat sig att de allra flesta med dystymi någon gång under sjukdomens förlopp försämras i sådan grad att de fyller kriterierna för en egentlig depression.

Även om depressionsgraden oftast är lägre vid en dystymi än vid en egentlig depression, så blir den totala sjukdomsbördan ofta stor. Med det menas sjukdomsbördan sådan den avspeglas i statistiken över självmordsförsök och sjukhusvård. Dessutom är funktionsnedsättningen ofta lika stor eller till och med större än vid en egentlig depression.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​