Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Recidiverande depression

Recidiverande depression innebär ett eller flera återinsjuknanden efter en första depression. Koncentrationssvårigheter, minnesstörning eller ökad uttröttbarhet är ofta framträdande symtom. Episoderna blir ofta djupare, långvarigare och tätare ju fler perioder av återinsjuknanden som inträffar.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Recidiverande depression innebär att en person har haft ett eller flera återinsjuknanden efter en första depression. Personer med recidiverande depression har både fysiska och psykiska symtom.

Vanliga symtom vid recidiverande depression är koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och ökad uttröttbarhet. Ökad uttröttbarhet innebär att man behöver längre tid än normalt till återhämtning och att arbetsförmågan kan vara mycket nedsatt. Episoderna vid recidiverande depression blir ofta djupare, långvarigare och tätare ju fler återinsjuknanden en person får.

Samsjuklighet med ångestsyndrom, personlighetsstörning eller missbruk är vanligt vid recidiverande depression. Samsjuklighet innebär att ett hälsoproblem har uppstått till följd av en sjukdom.

Målsättningen med behandlingen vid recidiverande depression är fullständigt tillfrisknande och förebyggande behandling kan bli aktuell. Recidiverande depression behandlas med läkemedel och psykologisk behandling. En person med recidiverande depression kan också ha behov av patientutbildning eller familjestöd. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​