Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Forskning

Forskning

Betydelsen av forskningen kring äldre och åldrande blir allt större med tanke på den växande gruppen äldre i Sverige. Även behovet av utbildad personal inom området växer. Gerontologi är läran om det normala åldrandet. Geriatrik är läran om sjukdomar i åldrandet.

 

​Medellivslängden i Sverige är idag 78 år för män och 83 år för kvinnor. Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren och antalet 95-åringar har trefaldigats.

På 1860-talet blev så gott som ingen 100 år. På 1960-talet kunde vissa personer uppnå 105 års ålder. Människans genetiskt bestämda livsgräns ligger på cirka 115 år.

Betydelsen av forskningen kring äldre och åldrande blir allt större med tanke på den växande gruppen äldre i Sverige. Även behovet av utbildad personal inom området växer.

Begreppet ”äldre”

För att definiera begreppet ”äldre” brukar man tala om personer från pensionsåldern och uppåt, det vill säga omkring 65 års ålder och uppåt.

Gerontologi

Gerontologi betyder läran om det normala åldrandet, eller forskningen av hur och varför man åldras. I synnerhet studeras ålderdomen ur sociala, medicinska och psykologiska aspekter. Gerontologi omfattar medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsinriktningar.

Det friska åldrandet är möjligt att påverka genom vår livsmiljö och livsstil. Det är inte lätt att veta vad som är sjukdom och vad som är normala ålderskrämpor. Redan som ung påverkar man i hög grad vilken hälsa man får som äldre. Att låta bli att röka, dricka för mycket alkohol eller ta droger, gör att livskvaliteten och hälsan inte påverkas lika mycket när det kroppsliga åldrandet sätter in. Genom att motionera och äta nyttigt kan man också påverka hälsan positivt.

Livskvaliteten är starkt beroende av hur man upplever och hanterar de påfrestningar som livet ger, till exempel närståendes dödsfall och den egna pensioneringen. Det är viktigt för många äldre att känna att de fortfarande behövs och är en del av samhället.

Geriatrik

Geriatrik innebär kunskaper om sjukdomar i åldrandet. Geriatrik är vetenskapen om åldrandets fysiologi och behandling av ålderssjukdomar.

Olika hälsoproblem som finns hos äldre ställer höga krav på speciellt medicinskt kunnande. Det gäller bland annat:

  • hög sjuklighet
  • flera samtidiga sjukdomar
  • annorlunda symtom 
  • långsammare svar på behandling, jämfört med förhållandena hos yngre.

Viktiga delar av det geriatriska förhållningssättet till äldre är diagnostik, terapi, rehabilitering och samarbete i team, riktat mot helhetssyn och ofta förenat med etiska överväganden.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd