Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder

För att behandla inkontinens används läkemedel, bäckenbottenträning, blåsträning, beteendeterapi och kirurgi i olika kombinationer beroende på vilken typ av inkontinens det är.

Läkemedel används ofta som tillägg till annan behandling vid trängnings-, bland- och ansträngningsinkontinens.

Beteendeterapi används för att hjälpa patienten att förstå sin inkontinens och samarbeta till en slags egenvård. All beteendeterapi inklusive träningsprogram innebär att man utbildar patienten och i vissa fall vårdgivaren samt erbjuder stöd i patientens egna strävanden att bli bra.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens som beror på avflödeshinder, till exempel prostataförstoring hos män, bör sällan behandlas med läkemedel.

Ansträngningsinkontinens

Behandling av ansträngningsinkontinens sker främst genom bäckenbottenträning utifrån anvisningar från uroterapeut (specialutbildad sjuksköterska) eller sjukgymnast.

Ibland krävs kirurgisk behandling vilket sker genom ett begränsat ingrepp under lokalbedövning.

Det finns också ett läkemedel mot ansträngningsinkontinens. Det ger upphov till starkare impulser till slutmuskeln. Hos äldre kvinnor kan behandling med östrogenpreparat via slidan ha gynnsam effekt.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens behandlas med systematisk blåsträning med uroterapeut, lokal östrogenbehandling och läkemedel med avslappnande verkan på tömningsmuskeln.

Inkontinens vid demens

För personer med demens som har urininkontinens rekommenderar Socialstyrelsen i första hand absorberande produkter, det vill säga inkontinensskydd, bindor eller motsvarande.

Urininkontinens – behandling på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om behandling vid urininkontinens. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Urininkontinens på Vårdhandboken

Nikola

Nikola är ett nationellt nätverk inom området inkontinens som administreras av Hjälpmedelsinstitutet. I nätverket finns representanter från kommuner, landsting och privata vårdgivare. Syftet med Nikola är att nationellt driva på utvecklingen inom inkontinensområdet. Nikola har tagit fram ett kvalitetsprogram för behandling av inkontinens som du kan läsa mer om på deras webbplats. På Nikolas webbplats finns också information om inkontinens och olika inkontinensskydd.

Nikolas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd