Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Urininkontinens kan definieras som ett ofrivilligt urinläckage. Urininkontinens kan bero på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, sammandragningar i blåsan, förstorad prostata, försvagad tömningsmuskel, läkemedel eller försvagade nervsignaler.

​Urininkontinens kan definieras som ett ofrivilligt urinläckage av sådan omfattning att det utgör ett socialt och hygieniskt problem. Urininkontinens hos äldre kan, precis som hos yngre, vara ett tillfälligt övergående problem eller ett mer bestående sådant.

Bland äldre är inkontinens en av faktorerna som kan leda till behov av särskilt boende. Urininkontinens hänger ofta samman med andra funktionshinder som demens, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och stroke.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens uppstår vid olika typer av ansträngningar som ökar trycket på urinblåsan och orsakar läckage utan att man upplever trängningar. Det kan exempelvis uppstå vid tunga lyft, hosta eller fysisk träning. Problemet beror vanligen på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen som kan uppstå vid förlossningar. Ansträngningsinkontinens behandlas med muskelträning, läkemedel eller kirurgisk behandling.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens orsakas av sammandragningar i urinblåsan som ger upphov till plötsliga trängningar fast blåsan inte är fylld. Detta kan leda till läckage om inte toalett uppsöks i tid. Trängningsinkontinens kan orsaka sömnstörningar och problem i vardagen. En person med trängningsinkontinens tömmer ofta blåsan för att förebygga läckage. Det gör att blåsans förmåga att hålla en rimlig volym urin minskar.

Trängningsinkontinens kan bero på

  • urinvägsinfektion
  • sjukdomstillstånd i närliggande organ
  • skör och lättinflammerad slemhinna i urinröret
  • förstorad prostata.

Blandinkontinens

Blandinkontinens orsakas av både ansträngnings- och trängningsfaktorer.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens innebär att urin läcker när blåsan är fylld. Urinläckaget beror på prostataförstoring, urinrörsförträngning eller svaghet i tömningsmuskeln. Överrinningsinkontinens är ett symtom vid förstorad prostata som gör att urinen får svårare att passera.

Inkontinens vid neurologisk sjukdom eller skada

Inkontinens vid neurologisk sjukdom eller skada kan bero på att tömnings- eller slutmuskelns eller bådas nervsignaler är försvagade eller förstärkta. Denna typ av inkontinens kan uppkomma efter stroke eller vid Parkinsons sjukdom.

Läkemedelsutlöst inkontinens

Läkemedelsutlöst inkontinens som drabbar äldre personer kan orsakas av läkemedel som sänker vakenheten eller har förvirring som bieffekt. Vissa läkemedel kan försvaga tömningsmuskeln. Andra läkemedel har avslappnande verkan på urinblåsans slutmuskel och kan ha positiv inverkan vid tömningssvårigheter vid prostataförstoring, men kan medföra ansträngningsinkontinens. 

Urininkontinens på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om urininkontinens. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Urininkontinens på Vårdhandboken 

Nikola

Nikola är ett nationellt nätverk inom området inkontinens som administreras av Hjälpmedelsinstitutet. I nätverket finns representanter från kommuner, landsting och privata vårdgivare. Syftet med Nikola är att nationellt driva på utvecklingen inom inkontinensområdet. Nikola har tagit fram ett kvalitetsprogram för behandling av inkontinens som du kan läsa mer om på deras webbplats. På Nikolas webbplats finns också information om inkontinens och olika inkontinensskydd.

Nikolas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd