Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens kan definieras som ett ofrivilligt urin- eller avföringsläckage. Urininkontinens beror på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, sammandragningar i blåsan, förstorad prostata, försvagad tömningsmuskel, läkemedel eller försvagade nervsignaler.

 

​Inkontinens kan definieras som ett ofrivilligt urin- eller avföringsläckage av sådan omfattning att det utgör ett socialt och hygieniskt problem. Urininkontinens hos äldre kan, precis som hos yngre, vara ett tillfälligt övergående problem eller ett mer bestående sådant.

Bland äldre är inkontinens en av faktorerna som kan leda till behov av särskilt boende. Urininkontinens hos de äldsta hänger ofta samman med andra funktionshinder som demens och stroke.

Olika former av urininkontinens:

  • Ansträngningsinkontinens uppstår vid ansträngningar som ökar trycket på urinblåsan och orsakar läckage utan att man upplever trängningar.
  • Trängningsinkontinens orsakas av sammandragningar i urinblåsan som ger upphov till plötsliga trängningar och läckage fast blåsan inte är fylld.
  • Blandinkontinens orsakas av både ansträngnings- och trängningsfaktorer.
  • Överrinningsinkontinens innebär att urin läcker när blåsan är fylld. Är ett symtom på förstorad prostata som gör att urinen får svårare att passera.
  • Inkontinens vid neurologisk sjukdom eller skada kan bero på att tömnings- eller slutmuskelns eller bådas nervsignaler är försvagade eller förstärkta.
  • Läkemedelsutlöst inkontinens som drabbar äldre personer kan orsakas av läkemedel som sänker vakenheten eller har förvirring som bieffekt.

Ungefär en halv miljon människor i Sverige besväras av inkontinens men bara 20 – 50 procent av dem söker sjukvård för det. Förekomsten av urininkontinens ökar med åldern hos båda könen och är lika vanligt hos män och kvinnor från 75 års ålder. I de yngre åldrarna är urinläckage vanligare hos kvinnor och har då samband med barnafödande eller med klimakteriet.

Avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens beror oftast på otillräcklig funktion hos ändtarmens slutmuskel och ibland beror det också på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen. Avföringsinkontinens kan uppstå vid förlossning, operation, vid olycka och vid sjukdom i hjärnan eller ryggmärgen. Behandlingen inriktas på att undvika förstoppning och diarré, men består också av exempelvis bäckenbottenträning eller operation.

Nikola

Nikola är ett nationellt nätverk inom området inkontinens som administreras av Hjälpmedelsinstitutet. I nätverket finns representanter från kommuner, landsting och privata vårdgivare. Syftet med Nikola är att nationellt driva på utvecklingen inom inkontinensområdet. Nikola har tagit fram ett kvalitetsprogram för behandling av inkontinens som du kan läsa mer om på deras webbplats. På Nikolas webbplats finns också information om inkontinens och olika inkontinensskydd.

Nikolas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Äldre i fokus – vad säger forskningen? är en film från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

inkontinenshjalpmedel.jpg

Film om inkontintenshjälpmedel på
Webbplatsen Nikola