Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Mat och näring

Mat och näring

Att bli äldre innebär att kroppens funktioner försämras på flera sätt. Det kan påverka intaget av mat och näring. Anledningar till att äldre personer får ett försämrat intag av näring kan vara kroniska sjuk-domar med aptitlöshet, avmagring och depression. Även upptaget av näringsämnen i tarmen försämras.

 

​Att bli äldre innebär ofta att kroppens funktioner försämras på flera sätt. Det kan påverka intaget av mat och näring genom att förmågan att känna törst och smak försämras. Även aptiten kan påverkas. Detta gör att matens egenskaper som smak, konsistens och näringstäthet ofta behöver vara annorlunda jämfört med när man var yngre.

Äldre personer har ofta ett ökat behov av vissa näringsämnen till exempel protein. Vissa näringsämnen kan vara svåra att få i sig i tillräcklig mängd om inte kosten är väl genomtänkt.

Anledningar till bristande näringstillstånd hos äldre kan vara kroniska sjukdomar med aptitlöshet, avmagring och depression. En fullvärdig kost är en förutsättning för att upprätthålla hälsan, inte minst som äldre.
Undernäring uppstår när en persons näringsintag är mindre än behovet; Kroppens funktioner försämras och kan bland annat leda till ett sämre immunförsvar, ökad risk för sår och frakturer, trötthet och nedstämdhet. Undernäring kan därför ge fler och längre vårdtillfällen beroende på de komplikationer som undernäring medför.
Maten bör vara så sammansatt att den tillgodoser det individuella energi- och näringsbehovet. Oftast sjunker energibehovet hos den åldrande individen medan behovet av näringsämnen kvarstår.

Äldre personer med problem i mun och svalj kan behöva konsistensanpassad kost. En del behöver också hjälp med att få i sig maten då de på grund av sjukdom och funktionsnedsättning inte klarar att äta själva.

Måltidsupplevelser i hälso- och sjukvården

Det är inte bara matens innehåll och smak som påverkar upplevelsen av en måltid. Många faktorer har betydelse, till exempel miljön där maten serveras, hur man blir bemött av den som serverar maten och hur maten presenteras på tallriken.
För att bidra till utvecklingen av måltiderna inom hälso- och sjukvården presenteras här exempel på hur olika landsting arbetar med måltidsupplevelser. Syftet är att inspirera sjukvårdshuvudmännen i arbetet med att servera god och näringsrik mat i en trivsam miljö.

Måltidsupplevelser i hälso- och sjukvården

Nutrition på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om nutrition.
Vårdhandboken är en tjänst från Sveriges regioner och kommuner
Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. Den kan användas på sjukhus, i primär- och hemsjukvård och även inom äldreomsorg och tandvård

Nutrition på Vårdhandboken

Enteral nutrition på Vårdhandboken

På Vårdhandboken hittar du information om enteral nutrition, det vill säga näring som ges via en sond. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Nutrition – enteral på Vårdhandboken

Parental nutrition på Vårdhandboken

På Vårdhandboken hittar du information om parenteral nutrition, dvs näring direkt in i blodbanan. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Nutrition – parenteral på Vårdhandboken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

 

Matglädje i hemtjänsten från Socialstyrelsen Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

Film från Skånes universitetssjukhus om mat och måltidsupplevelser.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Den viktiga maten på Skånes universitetssjukhus webbplats

​Poddavsnitt 31 om undernäring bland äldre – vården och omsorgens utmaningar

Många äldre personer löper risk för att bli undernärda och ofta är ensamheten det stora bekymret. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför vad gäller att förebygga undernäring? Lyssna på Johanna Törmä, legitimerad dietist och medicine doktor som arbetar som forskningssamordnare i Region Uppsala, Eddie Grahn, legitimerad dietist och koststrateg i Malmö stad, och Monica Pehrsson, legitimerad dietist och utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens podd På djupet