Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten skapar strukturer för ledning och styrning och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.

 

​Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

Socialstyrelsen har tagit fram en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Filmen är 25 minuter lång.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

​Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Du kan läsa föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats

​Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens handbok beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Avsikten är inte att beskriva ett färdigt ledningssystem – det måste varje enskild verksamhet ta fram och anpassa efter sin egen verksamhet.

Socialstyrelsens handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

​Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Denna checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Checklistan går igenom viktiga punkter i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 men är endast ett komplement till föreskriften som innehåller bindande bestämmelser och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

​Meddelandeblad om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I Socialstyrelsens meddelandeblad kan du läsa mer om reglerna för ledningssystem. Syftet med reglerna är att kvaliteten inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, och verksamhet inom LSS ska utvecklas och säkras på ett systematiskt sätt.

Information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) – Meddelandeblad

Uppföljningsguiden

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med kommunens, landstingets och regionens övergripande uppföljning av de välfärdstjänster som erbjuds.

Där hittar du stöd i arbetet med att ta fram ledningssystem för kvalitetsarbete.

Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Uppföljningsguiden från Sveriges Kommuner och Landsting