Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Nedsatta funktionstillstånd hos äldre

Nedsatta funktionstillstånd hos äldre

Ungefär 80 procent av äldre mellan 75 och 84 år uppger att de har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Många av dem upplever trots det sin hälsa som ganska god.

 

​Man kan säga att vårdbehoven hos äldre personer generellt uppstår vid 80 års ålder och blir mest omfattande vid 85 - 90 års ålder. Ungefär 80 procent av de äldre mellan 75 och 84 år uppger att de har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Många av dem upplever trots det sin hälsa som ganska god. De allra äldsta har ofta flera sjukdomar samtidigt och försämrad funktionsförmåga.

Det är bra om äldre personer kan leva ett självständigt liv även med ohälsa och funktionsnedsättning. Behoven är emellertid högst individuella.

Nedsatt förmåga till förflyttning

Olika faktorer som påverkar förmågan till förflyttning bland äldre personer är värk, funktionsnedsättning och otrygghet. Andra faktorer som påverkar är resurser bland vård- och omsorgspersonal och hur miljön kring den äldre är utformad.

Nedsatt förmåga till hemliv

Äldre personer som vill och kan bor kvar i den egna bostaden och får där det stöd och den vård de behöver, trots nedsatt förmåga till hemliv. Att tvingas flytta mot sin vilja kan innebära en direkt hälsorisk. Seniorboende är ett alternativ när omsorgsbehoven inte är så stora att bostad i särskilt boende kan beviljas.

Nedsatt förmåga till relationer

Eftersom äldre personers sociala nätverk vanligen minskar med stigande ålder kan det sociala stödet på en mötesplats spela en viktig roll. Socialt stöd och informella relationer med familj och samhälle är betydelsefullt för ett gott åldrande.

Nedsatta kroppsfunktioner

Kroppsfunktioner som blir nedsatta vid åldrande är exempelvis hörsel och syn. Andra hälsoproblem som kan uppstå som en följd av nedsatta kroppsfunktioner är inkontinens och obstipation.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser