Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Nedsatta kroppsfunktioner

Kroppsfunktioner som blir nedsatta vid åldrande är exempelvis hörsel och syn. Andra hälsoproblem som kan uppstå som en följd av nedsatta kroppsfunktioner är inkontinens och obstipation.

Några av de vanligaste kroppsfunktioner som blir nedsatta vid åldrande är hörsel, syn inkontinens och obstipation.

​Hörselnedsättning

Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna. De flesta med en hörselnedsättning har fått det som en följd av genetiska anlag, ålder eller exponering för buller. Hörselnedsättning leder lätt till osäkerhet och isolering som i sig är en riskfaktor för psykisk ohälsa.

Nedsatt syn

Synen försämras och behovet av ljus ökar med stigande ålder. Med sämre syn behöver man ökad kontrast för att skilja mellan objekt och bakgrund. De vanligaste orsakerna till nedsatt syn är grå starr, förändringar i gula fläcken och glaukom.
Ungefär 15 procent av personer över 65 år beräknas ha nedsatt syn. Hälften av dessa har så pass nedsatt syn att de inte kan läsa dagstidningar ens med glasögon.

Inkontinens

Inkontinens kan definieras som ett ofrivilligt urin- eller avföringsläckage av sådan omfattning att det utgör ett socialt och hygieniskt problem. Urininkontinens beror på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, sammandragningar i blåsan, förstorad prostata, försvagad tömningsmuskel, läkemedel eller försvagade nervsignaler.

Obstipation

Obstipation kallas också förstoppning och trög mage. Det innebär minskad tarmtömningsfrekvens eller hårdare konsistens på avföringen, eller båda. Hos äldre kan kronisk förstoppning uppstå som en följd av minskad kost- och vätskeintag samt minskad fysisk aktivitet på grund av ålder och sjukdom.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​