Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Obstipation

Obstipation

Obstipation kallas också förstoppning och trög mage. Det innebär minskad tarmtömningsfrekvens eller hårdare konsistens på avföringen, eller båda. Hos äldre kan kronisk förstoppning uppstå som en följd av minskad kost- och vätskeintag samt minskad fysisk aktivitet på grund av ålder och sjukdom.

 

​Obstipation kallas också förstoppning. Det innebär att avföringsvanorna förändras med minskad tarmtömningsfrekvens eller hårdare konsistens på avföringen, eller båda.

​Obstipation kan bero på låg fiberhalt i kosten, att man dricker för lite eller får för lite motion. Det kan också uppstå om den normala tarmtömningsreflexen hålls tillbaka på grund av att tillgång till toalett saknas.

Hos äldre kan kronisk förstoppning uppstå som en följd av minskad kost- och vätskeintag samt minskad fysisk aktivitet på grund av ålder och sjukdom. Läkemedel kan också orsaka förstoppning, exempelvis antidepressiva läkemedel, läkemedel som innehåller järnsalter, vätskedrivande läkemedel och vissa läkemedel som används mot högt blodtryck och kärlkramp.

Symtom på förstoppning kan vara

  • lätt obehag eller uppkördhet
  • buksmärtor
  • illamående
  • kräkningar
  • feber.

Behandling​ av obstipation

Långvarig förstoppning behandlas med ändrade kostvanor, ökat vätskeintag och motion samt fibertillskott. Tillfällig förstoppning behandlas med lösande läkemedel eller mjukgörare. Tillfällig förstoppning behandlas också med medel som ökar avföringens volym och ger naturlig stimulans av tarmväggens rörelser.
Regelbundna toalettvanor är också en del i åtgärderna för att komma till rätta med förstoppningsproblemen. Det är viktigt att ta hänsyn till om den äldre personen behöver hjälp med toalettbesöken vid planeringen av vård- och omsorg.

Förstoppning på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om förstoppning. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Läkemedelsbehandling – förstoppning på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om läkemedelsbehandling vid förstoppning. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd