Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom är en form av ångestsyndrom. Kroppsliga symtom kan vara hjärtklappning, darrningar och yrsel. Paniksyndrom behandlas med läkemedel och med kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Paniksyndrom är en form av ångestsyndrom. Paniksyndrom innebär återkommande panikattacker och en ständig ängslan för om eller när nästa attack ska uppstå, varför den uppstår och vad den kommer att leda till. Ångestsyndrom förekommer hos 5-11 procent av personer 65 år och uppåt.

En vanlig konsekvens är att personen förändrar sitt beteende genom att undvika platser och situationer där det vore genant att få en panikattack eller där det är svårt att få hjälp. Detta kallas agorafobi eller torgskräck. Paniksyndrom kan förväxlas med fysisk sjukdom då symtom som yrsel, hjärtklappning, svårigheter att andas och frossbrytningar är vanliga. När det gäller äldre är det viktigt att vara extra uppmärksam eftersom symtomen kan förväxlas med åldersrelaterade problem.

Paniksyndrom behandlas med antidepressiva läkemedel och med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Var femte person riskerar att få en ångestsjukdom någon gång i livet. Kvinnor har större risk än män att få en ångestsjukdom. En procent av männen och två procent av kvinnorna riskerar att få paniksyndrom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​