Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Ett självmord eller självmordsförsök föregås alltid av självmordsnära tankar. Man ska alltid ta signaler om självmordsavsikt på allvar. Faktorer som påverkar självmordsrisken är exempelvis depressioner, missbruk, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser.

Akut hjälp
Telefon: 112

Information och stöd
Självmordslinjen
Ring, mejla eller chatta.
Telefon: 90101
Vi har öppet dygnet runt.

Nationella hjälplinjen
Telefon: 020-22 00 60
13-22 alla dagar.

​Om en person är i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp.

Självmord begås oftast av personer som har en psykisk störning, är drogpåverkade eller har varit med om en krisreaktion. De flesta är förtvivlade.

Självmordshandlingarna föregås av självmordsnära tankar, dödsönskan och självmordsavsikt. Självmordsprocessens utveckling och risken för självmord är beroende av hur livet utvecklar sig och hur destruktiva tankar och handlingar bemöts av omgivningen.

När en äldre person talar om att han eller hon inte vill leva längre kan det vara svårt att veta om personen har accepterat att han eller hon ska dö eller om det handlar om en depression. Oavsett vilket behöver personen prata om det just då. Att tala om döden hör till sorgearbetet inför livets slut.

Faktorer som påverkar självmordsrisken är bland annat

 • psykiatriska faktorer som allvarlig depression, schizofreni, användning
  av alkohol och andra droger samt ångesttillstånd
 • biologiska eller genetiska faktorer som familjehistorik med självmord
 • ogynnsamma livshändelser som förlust av någon älskad person, förlust
  av arbete
 • psykologiska faktorer som konflikter, våld eller erfarenheter
  av fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande i barndomen samt
  känslor av hopplöshet
 • sociala faktorer och miljöfaktorer som inkluderar tillgänglighet och metoder för självmord som skjutvapen, giftiga gaser, mediciner och bekämpningsmedel. Även social isolering och ekonomiska svårigheter.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​