Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Insatser

För att förhindra självmord är det viktigt att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Man bör också minska tillgången till dödliga medel och metoder för självmord.

Akut hjälp
Telefon: 112

Information och stöd
Självmordslinjen
Ring, mejla eller chatta.
Telefon: 90101
Vi har öppet dygnet runt.

Nationella hjälplinjen
Telefon: 020-22 00 60
13-22 alla dagar.

​Om en person är i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp. 

Med rätt vård i rätt tid kan självmord förhindras

Självmord går att förhindra. Ett sätt är att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Ett annat sätt är att utbilda läkare och andra nyckelpersoner om effektiva sätt att förhindra självmord. Ett tredje sätt är att minska tillgången till dödliga medel och metoder för självmord i omgivningen runt personen med självmordsnära tillstånd.

Om de närstående får medverka i vården av personer med självmordsnära tillstånd så snart som möjligt, kan de ge värdefull information. De ges också möjlighet till stöd och rådgivning.

En del har föreställningen att det är naturligt att äldre är deprimerade, men så är det inte. De flesta äldre lever helt och fullt ända fram till döden. Livsglädjen kan vara stillsammare, men den finns där. Därför är det viktigt med god diagnostik och rätt behandling av psykiska störningar hos äldre.

Vården måste syfta till att bygga upp en god relation med patienten

Patienter med självmordstankar ska erbjudas och rekommenderas en psykiatrisk vårdkontakt. Det är den som först har tagit hand om patienten som har ansvar för att se till att kontakten med nästa länk i vårdkedjan etableras. En självmordsnära patient kan vara mycket tveksam till behandling och om vårdkedjan inte fungerar är risken stor att patienten avbryter kontakten.

I den akuta vården av en patient som försökt begå självmord måste vården syfta till att bygga upp en god relation till patienten, och garantera patientens säkerhet. En patient som försökt ta sitt liv får inte lämnas ensam innan en kvalificerad bedömning av fortsatt självmordsrisk har gjorts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​