Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Stressreaktion

Stressreaktion

Stressreaktion eller krisreaktion kan ge psykisk och fysisk trötthet och begränsad energi. Behandling av stress- och krisreaktioner består av hjälp till livsstilsförändringar och hjälp att minska yttre belastning för att förebygga allvarlig sjukdom, samt kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosocialt stöd.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

Stress kan ge reaktioner som psykisk och fysisk trötthet och begränsad energi. Stressproblematik beror ofta på en kombination av olika faktorer och det är därför viktigt att uppmärksamma potentiella riskfaktorer i personens hela livsföring.​

För personer med lättare stress- eller krisreaktioner påverkas funktionen i begränsad omfattning. Stressreaktioner som pågått en längre tid kan medföra stresskänslighet som i varierande grad ger psykisk och fysisk trötthet och begränsad energi.

Stress- eller krisreaktioner varierar betydligt när det gäller orsak, allvarlighetsgrad, lämplig behandling och vårdnivå. Det är svårt att ange absoluta gränser mellan olika stresstillstånd. Därför ställs höga krav på diagnostiken.

Akut stressreaktion

Akut stressreaktion är en reaktion på ett psykiskt trauma av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag. Diagnosen kan endast sättas inom 4 veckor efter traumat. Inom de 4 veckorna förväntas funktionsförmågan ha återkommit.

En person med akut stressreaktion kan ha upplevelser av att stå utanför och se på, en känsla av avskärmning eller totalt förneka det inträffade. Tillståndet uppstår i anslutning till traumat och klingar vanligen av inom ett par dagar.​

Behandling​

Personer med lättare stress- eller krisreaktioner har ofta behov av hjälp till livsstilsförändringar, och hjälp att minska yttre belastning för att förebygga allvarlig sjukdom.

Om tillståndet varat en längre tid med sömnstörningar och kognitiv störning i form av minnesluckor och liknande är detta tecken på att ytterligare insatser kan behövas, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosocialt stöd eller en kombination av båda.

Att undersöka och utesluta andra möjliga psykiska och fysiska sjukdomar tidigt är viktigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Målgruppsanpassade sammanfattningar