Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Synnedsättning

Synnedsättning

Synen försämras och behovet av ljus ökar med stigande ålder. Med sämre syn behöver man ökad kontrast för att skilja mellan objekt och bakgrund. De vanligaste orsakerna till nedsatt syn är grå starr, förändringar i gula fläcken och glaukom.

 

Synen försämras med stigande ålder. Upp till 15 procent av de äldre över 65 år beräknas ha nedsatt syn. Hälften av dessa har så pass nedsatt syn att de inte kan läsa dagstidningar ens med glasögon.

Behovet av ljus ökar med åldern. En 60-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 40-åring. Äldre personer har ett väsentligt sämre seende vid svag belysning och i mörker än yngre personer. Med sämre syn behöver man ökad kontrast för att skilja mellan objekt och bakgrund.

Åldersrelaterade synförändringar ökar risken för fallolyckor och ställer krav både på god belysning och anpassning av hemmiljö och omgivning för att undvika frakturer.

Andra konsekvenser vid nedsatt syn är begränsning av de dagliga aktiviteterna, social isolering och nedsatt självförtroende.

Man kan och vågar göra mindre, blir inte lika socialt aktiv, får mindre motion och en ond cirkel skapas. God belysning, glasögon eller annan enkel optik kan vara den hälsoteknik som bryter cirkeln.

Grå starr, katarakt

Grå starr kallas också katarakt. Grå starr är den vanligast förekommande orsaken till synnedsättning och mer än en tredjedel av befolkningen kommer att behöva opereras någon gång under sin livstid. Upp till 80 000 personer opereras för grå starr per år.

Förändringar i gula fläcken, makuladegeneration

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration. Åldersförändringar i gula fläcken, är den vanligaste orsaken till bestående synnedsättning hos äldre personer. 300 000 personer över 65 år har förändringar i gula fläcken en sjukdom där synnedsättningen försämras med åldern och som inte kan opereras.

Glaukom, grön starr

Glaukom är en ögonsjukdom som tidigare kallades för grön starr. Glaukom drabbar framför allt äldre. Ungefär en procent av befolkningen över 50 år har sjukdomen. Vid glaukom är trycket i ögat oftast för högt och behandlingen syftar till att minska trycket.

​​
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​