Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Nedsatt syn kan bland annat behandlas med ögondroppar, laserbehandling, och fotodynamisk terapi.

​Vid nedsatt syn är det åldersrelaterade förändringar, framför allt grå starr och glaukom som oftast leder till synförsämringen. Mer än en tredjedel av befolkningen kommer att behöva opereras för grå starr någon gång under sin livstid.

Grå starr, katarakt

Grå starr kallas också katarakt. Vid grå starr är operation den enda behandling som finns, och den går ut på att man ersätter linsen i ögat med en konstgjord lins. Operationen tar ungefär 20 minuter och man får gå hem samma dag. Eftersom synen förändras kan man behöva prova ut nya glasögon en tid efter operationen. Ungefär hälften får så kallad efterstarr, grumling av den konstgjorda linsen, efter några månader eller år och behöver därför behandlas med laser.

Många klarar sig utan operation eftersom sjukdomen oftast utvecklas så långsamt att man inte får några stora besvär med synen.

Eftersom synen försämras långsamt vänjer man sig vid att konturerna suddas ut och att färgerna blir allt mer dämpade och smutsgula, vilket beror på att de blå färgtonerna försvinner först. En del personer blir lätt bländade vid motljus och många blir också närsynta. Försämringen sker oftast så långsamt att många klarar sig så bra att de aldrig behöver någon behandling. Några kommer att behöva behandling när synen har blivit så dålig att det stör det dagliga livet.

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration. Studier har visat att rökning väsentligt påverkar förloppet negativt. Ett av de första behandlingsalternativen för att inte få en synnedsättning är att sluta röka. Detta gäller speciellt anhöriga till personer med förändringar i gula fläcken eftersom det finns viss ärftlighet för sjukdomen.

Det finns ännu ingen effektiv behandling av torra förändringar i gula fläcken.

Våta förändringar kan behandlas på olika sätt och vilken behandling som är bäst varierar från person till person. Om förändringarna funnits länge eller särskilt svåra går de inte att behandla.

För att ögonläkaren ska kunna avgöra vilken sorts behandling man behöver undersöks ögonen först med kontrastfotografering och ofta även med OCT (optical coherence tomography). Beroende på vilken typ av våta förändringar man har behandlas man sedan med laser, fotodynamisk terapi eller läkemedel som man får med spruta.

När man har fått behandling för åldersförändringar i gula fläcken är risken för återfall stor. Därför brukar man få gå på regelbundna ögonkontroller. I början kanske så ofta som en gång i månaden.

Det är viktigt att man själv kontrollerar synen på bägge ögonen varje vecka genom att hålla för ett öga i taget. Om man märker att synen blir sämre, om man börjar få krokseende eller om det krokseende man redan har blir värre ska man kontakta sin ögonmottagning. Krokseende innebär att raka linjer ser krokiga ut.

Glaukom, grön starr

Glaukom är en ögonsjukdom som tidigare kallades för grön starr. Glaukom behandlas inledningsvis med ögondroppar som påverkar ögats tryck och cirkulationen i synnerven. Det finns många typer av ögondroppar. Principen för behandling är att om man måste ge mer än en typ av droppar ger man droppar med olika sätt att påverka trycknivån i ögat.

Hjälper inte droppar till normal nivå gör man en laserbehandling. Om inte heller laserbehandlingen hjälper gör man en operation.

Om en person har stora problem i sin dagliga tillvaro till följd av glaukom och av inskränkt synfält eller nedsatt synskärpa har han eller hon rätt till rehabilitering på syncentralen. Dit kommer man på remiss från sin ögonläkare. Där kan personen få stöd med anpassning av ljus, läshjälpmedel, hjälpmedel för orientering och förflyttning. 

Glaukom är en sjukdom, som i regel utvecklas mycket sakta över många år. Har patienten fått information om sin sjukdom har den stora möjligheter att få stöd så han eller hon klarar att leva ett mycket aktivt liv.

Att genomgå sin rehabilitering delvis i grupp kan vara ett bra sätt att få en allmän kunskap om de möjligheter som finns. Det kan också vara ett stöd i den stora psykiska påfrestning det innebär att behöva anpassa sitt liv efter helt nya förhållanden.

Det är svårt att upptäcka grön starr innan en person har problem. Det finns däremot goda möjligheter att personen kan leva ett helt normalt liv utan andra hjälpmedel än bra belysning, när sjukdomen är under kontroll med behandling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​