Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Vid nedsatt syn är det åldersrelaterade förändringar, framför allt grå starr och glaukom som oftast leder till synförsämringen. Förändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland personer äldre än 65 år.

​Vid nedsatt syn är det åldersrelaterade förändringar, framför allt grå starr och glaukom som oftast leder till synförsämringen. Mer än en tredjedel av befolkningen kommer att behöva opereras för grå starr någon gång under sin livstid. Risken för grå starr ökar hos rökare.

Makuladegeneration, förändringar i gula fläcken, är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland personer äldre än 65 år.  Åldersförändringar i gula fläcken leder till att de ljuskänsliga cellerna förstörs.

Näthinnan förändras med ökande ålder och ögat behöver tre gånger så mycket ljus som i yngre dagar för att ge en god synfunktion. Belysning blir särskilt viktigt för äldre personer oavsett om de har en ögonsjukdom eller inte.

Grå starr, katarakt

Grå starr kallas också katarakt. Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig och man får sämre syn. Sjukdomen är vanligast hos personer över 65 år, men det är inte helt känt varför man får grå starr när man blir äldre.

Om man får grå starr när man är yngre kan det till exempel bero på långvarig behandling med kortison, skador på ögat, för mycket ultraviolett ljus av solen eller sjukdomar som till exempel diabetes eller regnbågshinneinflammation.

För en del blir synen sämre på några månader, men för andra kan det ta flera år. Man brukar få grå starr på båda ögonen samtidigt, men synen försämras ofta i olika takt.

Vanliga symtom är att man

  • får sämre och suddigare syn
  • behöver mer ljus för att se
  • ser omvärlden i smutsgula nyanser
  • lätt bländas
  • ser dubbelt.

Åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, makuladegeneration

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration. Gula fläcken kallas det område mitt i ögats näthinna där man ser som skarpast. När man blir äldre kan gula fläcken förändras. Det kan leda till att man får svårt att se skarpt. Risken att få sjukdomen ökar ju äldre man blir. Den är vanligast efter 65-årsåldern.

Det finns två sorters åldersförändringar i gula fläcken, torra och våta. Torra förändringar är vanligast och beror på att celler i gula fläcken slutar att fungera. Våta förändringar beror på att det utvecklas nya blodkärl bakom näthinnan som läcker in blod och vätska under gula fläcken.

Man blir vanligen inte helt blind av förändringar i gula fläcken. Ibland kan det ändå upplevas så, om man först ser mot solens håll och sedan vänder sig mot skuggsidan. Det kan till exempel ske när man ska gå över en trafikerad gata. Det måste man därför vara observant på för att undvika olyckor. Det kan också vara svårt att orientera sig utomhus och inomhus i större okända lokaler.

Problemen med orienteringsförmågan växlar med förloppet av synförändringen och med det dagsljus som råder. Det kan därför vara svårt för omgivningen att förstå att man ibland behöver åka färdtjänst när solen skiner men inte mulna dagar.

Man är mycket beroende av kontraster i omgivningen och att ljuset är lagom starkt och kommer från rätt håll. Många störs av ljussken, blixtar och en del ser bilder som inte finns när de rör sig och detta kan upplevas mycket störande och skrämmande.

Glaukom, grön starr

Glaukom är en ögonsjukdom som tidigare kallades för grön starr. Glaukom orsakas av att man får ett för högt tryck i ögat. Det beror på att kammarvattnet, en vätska som transporterar näring till ögat och för bort slaggprodukter, inte rinner bort som det ska. Oftast påverkas bara ett öga i taget.

Vid gauklom kan nervfiberbuntarna skadas just där de går in i synnerven. Om en nervfiberbunt skadas försvinner funktionen i det område bunten kommer ifrån.

Ett av de tidiga tecknen på en eventuell synnervspåverkan är att det man tittar på ser mörkare ut, och färger, speciellt röda nyanser, tappar en del av sin mättnad. Om man har en liksidig skada på båda synnerverna är detta näst intill omöjligt att upptäcka själv.

En synfältsskada har oftast ett typiskt bågformat utseende och startar ofta inom den del av synfältet som är beläget neråt näsan. Först blir det försämrad kontrast i området, vid djupare skada uppfattas området som är påverkat som tomt. Hjärnan fyller ofta i det tomma området med färg och kontrast som motsvarar bilden i övrigt samt med information från andra ögat. Därför kan det vara näst intill omöjligt att själv upptäcka synfältsbortfallet.

Glaukom upptäcks oftast på grund av att man som rutin mäter ögats tryck på ögonmottagningen eller hos optiker. Om trycket blir mycket högt kan man känna en dov tyngd- och obehagskänsla i ögat. Vanligast är att man inte känner av trycket alls.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​