Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Tvång och begränsningar

Tvång och begränsningar

Tvångs- och begränsningsåtgärder upplevs ofta som kränkande och inverkar negativt på personens värdighet och självkänsla. Dessa åtgärder stämmer inte överens med lagstiftningen som betonar vikten av den enskilda individens rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas. Här kan du som arbetar med någon som har behov av vård, stöd och omsorg få stöd och vägledning.

 

​Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Publikationen beskriver hur en verksamhet kan skapa förutsättningar för att förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

​Lärande exempel

Lärande exempel kan inspirera verksamheter som vill förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder. Exemplen visar på  erfarenheter av arbetssättet – vad man bedömer har fungerat bra eller dåligt, eller andra frågeställningar som vuxit fram.

​Lärande exempel

​Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum som innehåller handbok, webbutbildning, anhörigskrift, mobilapp och verktygslåda med länkar och dokument att ladda ned.
 

" "

 

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller en redogörelse för det regelverk
som gäller och som måste beaktas när frågor om tvångs- och skyddsåtgärder för vuxna aktualiseras i en verksamhet.

Meddelandebladet på Socialstyrelsens webbplats