Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställd baspersonal inom äldreomsorgen. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

 

​Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Guide till webbaserat stöd

​Arbetet inom äldreomsorgen kräver rätt kompetens

Äldreomsorgen är en komplex miljö att arbeta i och personalen ställs ofta inför stora utmaningar. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Om yrkesintroduktion

​Demens ABC

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Webbutbildningen riktar sig framförallt till dig som arbetar inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet.

Demens ABC

​Jobba säkert med läkemedel

Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Webbutbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg. Till utbildningen finns en kort handledning. Webbutbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och är tillgänglig via Svenskt Demenscentrum.

Jobba säkert med läkemedel

" "Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Materialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken. En stor del av innehållet upptas av övningar som bygger på dialoger om värdegrund. 

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Måltider i äldreomsorgen

Livsmedelsverket ger råd och rekommendationer om måltider i äldreomsorgen, med viktiga aspekter kring mat för äldre. Råden vänder sig till omsorgspersonal som hjälper äldre med mat och måltider, antingen på ett äldreboende eller i det egna hemmet.

Måltider i äldreomsorgen