Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Ångestsyndrom

Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn på flera ångestsjukdomar, exempelvis generaliserat ångestsyndrom och panikångest. Ångest är en obehaglig reaktion som ger fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar och andningssvårigheter.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Ångestsyndrom innebär att det hos individen förekommer flera symtom på ångest samtidigt på ett specifikt sätt och med en viss varaktighet och intensitet.

Ångestsyndrom medför svårigheter som i vissa fall kan vara stora till mycket stora. Det finns risk för att personen successivt försämras med ytterligare svårigheter, samt risk för långvarig sjukdom. Det finns även risk för självmord.

Symtom vid ångestsyndrom är bland annat ökad uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter, spänningssymtom och sömnstörningar.

Upp till 17 procent av befolkningen har någon form av ångestsyndrom. Uppskattningsvis drabbas ungefär 25 procent av befolkningen någon gång i livet av ångestsyndrom. Risken att insjukna är betydligt högre för kvinnor än för män. Utan behandling är ångestsyndrom oftast kroniska.

Ångestsyndrom förekommer hos 5 – 11 procent av den äldre befolkningen och leder ofta till depression. Av ångestsyndromen är generaliserat ångestsyndrom vanligast bland äldre.

Få äldre med ångestsyndrom söker sjukvård för det, så det gäller att vara uppmärksam. Många av dessa personer söker vård för kroppsliga symtom. Äldre personer som har en nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviteter löper en ökad risk att drabbas av ångestsyndrom.  Hos äldre har det visat sig framgångsrikt med riktade stödinsatser till änkor och änkemän, eftersom ångestsyndrom kan uppstå som en reaktion på förluster.

Generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom har en ständig ångest och oro som de har liten kontroll över. Sjukdomen ger nedsatt livskvalitet för den drabbade.

Personer med generaliserat ångestsyndrom har ofta en förväntansoro som till exempel rör nära människors hälsa eller den egna privatekonomin. Oron och ängslan leder ofta till en överaktivitet som i sin tur ger kroppsliga obehag som muskelspänning, svettning, hjärtklappning, huvudvärk, mag-tarmbesvär samt störd nattsömn.

Paniksyndrom

Paniksyndrom är en form av ångestsyndrom. Paniksyndrom innebär återkommande panikattacker och en ständig ängslan för om eller när nästa attack ska uppstå, varför den uppstår och vad den kommer att leda till.

En vanlig konsekvens är att personen förändrar sitt beteende genom att undvika platser och situationer där det vore genant att få en panikattack eller där det är svårt att få hjälp. Detta kallas agorafobi eller torgskräck. Paniksyndrom kan förväxlas med fysisk sjukdom då symtom som yrsel, hjärtklappning, svårigheter att andas och frossbrytningar är vanliga. När det gäller äldre är det viktigt att vara extra uppmärksam eftersom symtomen kan förväxlas med åldersrelaterade problem.

Social fobi

Social fobi kännetecknas av en stark rädsla för andras uppmärksamhet och för att reagera på ett sätt som blir generande eller förödmjukande. Av de som drabbas av social fobi har 60–70 procent någon annan, samtidig diagnos, som exempelvis depression, annat ångestsyndrom eller missbruk.

Agorafobi

Agorafobi innebär att en person får ångest av att vistas exempelvis på bussar, tunnelbanan eller på torg. Ofta uppstår agorafobi till följd av att personen upplevt panikångest på den plats som är kopplad till fobin.

Ångest

Ångest är en reaktion som kan uppstå när man upplever något som otäckt. Hjärtat börjar slå fortare och musklerna blir spända. Man kan känna sig ängslig och orolig, svettas, må illa och få svårt att andas. Ångest är naturliga reaktioner från kroppen, och något som finns hos alla mer eller mindre intensivt. Ångest är ofarligt, men kan kännas skrämmande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​