Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Behandlingsåtgärder vid psykisk ohälsa Behandling i övrigt vid psykisk ohälsa

Behandling i övrigt vid psykisk ohälsa

Elektrokonvulsiv behandling (ECT), ljusterapi och fysisk aktivitet är övrig behandling vid psykisk ohälsa. ECT kan vara ett alternativ när läkemedelsbehandling inte fungerar eller orsakar svåra biverkningar. Årstidsbunden depression behandlas ibland med ljusterapi. Fysisk aktivitet kan lindra symtom vid exempelvis depression.

​Behandlingsformer i övrigt vid psykisk ohälsa är till exempel elektrokonvulsiv behandling (ECT), ljusterapi och fysisk aktivitet.

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en metod vars syfte är att utlösa ett kontrollerat epileptiskt anfall. Vid behandlingen leds svag elektrisk ström mellan två elektroder som placeras på personens huvud. Personen är nedsövd och ges muskelavslappnande medel för att reducera de fysiska reaktionerna på anfallet. Genom behandlingen ökar signalsubstanserna i hjärnan vilket leder till minskade depressiva symtom.

ECT-behandling kan ges vid svår depression eller där självmordsrisken bedöms som stor. Den är också ett alternativ när läkemedelsbehandling inte fungerar eller orsakar svåra biverkningar. Det förekommer också att man ger ECT-behandling vid svåra maniska sjukdomstillstånd. Det är nödvändigt att fortsätta medicinsk behandling med anti-depressiva medel efter ECT-behandling.

Metoden för ECT-behandling har successivt förbättrats sedan behandlingsmetodens början för cirka 70 år sedan. Detta har inneburit att biverkningarna har minskat rejält. Idag anses ECT vara en effektiv metod men i samband med behandling är det vanligt med kortare minnesstörningar. I vissa fall är dessa längre och man kan inte utesluta bestående minnesstörningar i sällsynta fall.

ECT-behandlingen utförs på sjukhus med narkosläkare närvarande.

Ljusterapi

För en del människor innebär övergången till en ny årstid att man varje år insjuknar i depression, så kallad årstidsbunden depression. Det är vanligast att detta sker under hösten eller tidiga vintern. Ljusterapi används ibland som behandling. Vid ljusterapi används vitt ljus vars våglängder liknar dem hos dagsljuset. Behandlingen genomförs i speciella ljusbehandlingsrum eller i hemmet med hjälp av ljuslampor.

Ett stort antal studier har undersökt effekterna av ljus givet vid olika tidpunkter på dygnet, med olika våglängder, ljusstyrkor och exponeringstider. Trots det har man inte vetenskapligt lyckats säkerställa effekten av ljusterapi.

Fysisk aktivitet och avspänning

Fysisk aktivitet kan bryta dysfunktionella tankar, distrahera negativa tankar och, om motionen utförs i grupp, öka de sociala kontakterna. Rörelse gör att man sover bättre, lättare kan hantera stress och hålla vikten.

Fysisk aktivitet kan vara joggning, löpning, cykling, promenader, gympa, styrketräning med mera. Det viktiga är inte vilken typ av aktivitet det är utan att man rör på sig. Fysisk aktivitet kan lindra symtomen för en rad olika sjukdomar, till exempel depression.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att man får ett recept på fysisk aktivitet som är anpassad till de egna förutsättningarna och önskemålen.

Det finns flera olika typer av avspänning, och man väljer metod efter personens problem, ålder och förmåga att arbeta koncentrerat. Personen kan ha problem att slappna av i vila, i rörelse eller arbete, eller i samtliga situationer. Utifrån det väljer man metod, som är avspänning under rörelse (kroppskännedomsinriktad behandling) eller avspänning under vila.

Oftast kombineras avspänningsteknik med någon form av fysisk träning vid samma behandlingstillfälle.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd