Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedel

Läkemedelsbehandling ska alltid anpassas till individ och hälsoproblem. Läkemedelsbehandling är vanligast vid svår depression, ångestsyndrom och vid schizofreni. Äldre personer med psykisk ohälsa behandlas huvudsakligen med läkemedel.

​Läkemedelsbehandling är vanligast vid svår depression, ångestsyndrom och vid schizofreni.

Äldre personer med psykisk ohälsa behandlas huvudsakligen med läkemedel men också med psykologisk behandling. Båda behandlingsformerna fungerar lika bra men psykologisk behandling erbjuds sällan till äldre personer.

Det finns läkemedelsbehandling för olika typer av psykisk ohälsa. Behandlingen ska alltid anpassas till individ och hälsoproblem. Läkemedelsbehandling är vanligast vid svår depression, ångestsyndrom och vid schizofreni och psykoser. Läkemedelsbehandling kan ge oönskade effekter.

Vid läkemedelsbehandling bör läkaren alltid värdera läkemedlets effekter och biverkningar och överväga noga vilket läkemedel som är bäst lämpat för en enskild person. Läkemedelsbehandling kombineras ofta med psykologisk behandling.

Äldre personer behandlas ofta med läkemedel. Det är också vanligt att äldre personer har flera sjukdomar, och att de därmed tar flera läkemedel. Med stigande ålder sker förändringar i kroppen som påverkar både effekten och koncentrationen av läkemedlen. Behandlingar med flera olika läkemedel ökar risken för biverkningar, som i vissa fall kan få allvarliga konsekvenser.

Genom en regelbunden och strukturerad läkemedelsgenomgång får hälso- och sjukvården stöd för att ta beslut om eventuella byten, tillägg eller utsättning av läkemedel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd