Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Behandlingsåtgärder vid psykisk ohälsa

Behandlingsåtgärder vid psykisk ohälsa

Det finns flera olika behandlingsåtgärder för de som drabbats av psykisk ohälsa. Behandlingsmetoderna ska alltid anpassas till den enskilde och typ av hälsoproblem. De vanligaste behandlingsmetoderna är psykologisk behandling och läkemedelsbehandling. Ofta kombineras metoderna.

 

​Psykologiska behandlingsåtgärder är ett samlingsbegrepp för flera olika vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Psykologiska behandlingsmetoder kan användas vid de flesta former av psykisk ohälsa. Den mest kända psykologiska behandlingsmetoden är psykoterapi. Två former av psykoterapi är kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk psykoterapi.

Läkemedelsbehandling är vanligast vid svår depression, ångestsyndrom och vid schizofreni.

Äldre personer med psykisk ohälsa behandlas huvudsakligen med läkemedel men också med psykologisk behandling. Båda behandlingsformerna fungerar lika bra men psykologisk behandling erbjuds sällan till äldre personer.

Övriga behandlingsformer vid psykisk ohälsa är till exempel elektrokonvulsiv behandling (ECT), ljusterapi och fysisk aktivitet. ​

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd