Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Behandling med läkemedel går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall, och bör ofta kompletteras med psykologiska behandlingar.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Behandling med läkemedel går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall. Även kognitiv beteendeterapi används och fokuserar på bland annat stresshantering och normalisering av biologiska rytmer.

Det finns ett ökande intresse för patientundervisning och psykologiska behandlingsformer. I Sverige förekommer strukturerad patient- och anhörigutbildning såväl individuellt som i grupp.

Oregelbundna livsrytmer, stress och droger ökar risken för sjukdomsperioder. Psykologiska behandlingar fokuserar därför på stresshantering, normalisering av biologiska rytmer (exempelvis dygnsrytm), minskat drogmissbruk, minskat bruk av nikotin och koffein, följsamhet med läkemedelsbehandling och vaksamhet på tidiga tecken på återfall. I Sverige arbetar mycket få med specifik psykologisk behandling av bipolär sjukdom.

Sjukdomen är livslång. Därför är hög tillgänglighet och regelbundenhet inom hälso- och sjukvården särskilt viktigt för att skapa en specifik kunskap om personens förutsättningar, sårbarhet och behov. Det är också viktigt att få kunskap om familjens och nätverkets förutsättningar och möjligheter att ge stöd till återhämtningen.

God kontinuitet minskar även stressen och skapar trygghet i kontakten med vården. Det gäller den som är sjuk som för hennes eller hans familj. Det ökar i sin tur följsamheten till behandlingen. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.

Äldre personer med bipolär sjukdom

Äldre personer med bipolär sjukdom behandlas på samma sätt som andra vuxna. Biverkningarna av behandlingen är dock beroende av ålder och sjukdom. Oftast behöver äldre lägre doser. För äldre personer med bipolär sjukdom kan det ta längre tid att bli bättre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​