Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bemötande

Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom. Även god kontinuitet inom hälso- och sjukvården är viktigt för att skapa en specifik kunskap om personens förutsättningar, sårbarhet och behov, men också om anhörigas förutsättningar och möjligheter att ge stöd till återhämtningen.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Eftersom bipolär sjukdom är livslång är hög tillgänglighet och god kontinuitet inom hälso- och sjukvården särskilt viktigt för att skapa en specifik kunskap om personens förutsättningar, sårbarhet och behov, men också om familjens och nätverkets förutsättningar och möjligheter att ge stöd till återhämtningen.

Risken för att personen återinsjuknar samt för att behandlingen ger ofullständig effekt kan därmed lättare uppmärksammas av hälso- och sjukvården.

God kontinuitet minskar även stressen och skapar trygghet i kontakten med vården, såväl för den som är sjuk som för hennes eller hans familj, vilket i sin tur ökar följsamheten till behandlingen. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​