Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Bipolär sjukdom är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både perioder av förhöjd sinnesstämning och perioder av sänkt sinnesstämning förekommer.

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Det är ett allvarligt tillstånd, som på ett påtagligt sätt påverkar personens funktionsförmåga och livskvalitet. Det finns även en betydande självmordsrisk om sjukdomen inte behandlas.

Bipolär sjukdom är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska, hypomana och depressiva perioder förekommer.

Mani

Mani innebär att man har förhöjd sinnesstämning, är överaktiv och behöver mindre sömn. Symtomen vid maniska episoder är allvarliga och omfattande. Om personen inte får adekvat behandling finns därför risk för successiv försämring, som kan få negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. Även fysisk utmattning är en allvarlig konsekvens som i vissa fall kan vara livshotande, framför allt hos äldre personer med hjärt- och kärlsjukdom.

Hypomani

Hypomani innebär att man har lindrigare maniska symtom med viss kontroll över sig själv. Vid hypomani är symtomen lindrigare och ger därför inte så svåra konsekvenser som vid maniska tillstånd.

Depresson

Depression vid bipolär sjukdom motsvarar en episod av egentlig depression, och då är man ofta nedstämd och glädjelös.

Både depression och mani kan uppkomma oberoende av yttre orsaker, men kan också utlösas av yttre stress.

Med rätt behandling stabiliseras personens tillstånd, vilket innebär att symtomen i vissa fall försvinner helt, medan det i andra fall finns kvarstående lindriga besvär. För vissa personer kan symtomen fortfarande vara betydande även i ett stabiliserat skede av sjukdomen.
De flesta som har manodepressiv sjukdom är helt utan symtom mellan sjukdomsepisoderna, medan andra har ständiga humörsvängningar eller konstanta depressiva symtom.

Obehandlad varar varje episod i genomsnitt ett halvår och följs av en symtomfri period under några månader till flera år.

Ibland förekommer så kallade blandepisoder med både maniska och depressiva symtom samtidigt. Sjukdomsepisodernas längd varierar också. En del har mycket långvariga manier och depressioner, medan andras symtom endast varar några få dagar.
Bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom) debuterar oftast i de senare tonåren eller i tidigt vuxenliv. Debutepisoden är oftare depressiv än manisk. Sedan fortsätter det ofta med varierande frekvens och växling mellan maniska och depressiva episoder som kommer allt oftare med åren.

Det finns olika former av bipolär sjukdom. En karakteriseras av förekomsten av maniska episoder (bipolär I) och en annan av episoder av förhöjt stämningsläge och överaktivitet, så kallad hypomani (bipolär II).

Vid bipolär sjukdom är det vanligt att personen även har andra psykiska sjukdomar. Skadligt bruk av alkohol och andra droger kan förekomma. Detta kan göra att det är svårt att ställa diagnos. Hos äldre kan depressiva symtom maskera ett bipolärt sjukdomstillstånd.

Äldre personer med bipolär sjukdom

Äldre personer med bipolär sjukdom utgörs såväl av de som insjuknat tidigare i livet och sådana som nyinsjuknat. Bakom nydebuterad bipolär sjukdom i hög ålder finns oftast andra sjukdomar som Alzheimers sjukdom och stroke. Vid bipolär sjukdom finns också ökad risk för att få Alzheimers sjukdom.

Hos äldre ses ofta ett bipolärt blandtillstånd med förhöjt stämningsläge, överaktivitet, irritabilitet/aggressivitet, depression/ångest och inslag av förvirring.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​