Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Bipolär sjukdom är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både perioder av förhöjd sinnesstämning och perioder av sänkt sinnesstämning förekommer.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Det är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska, hypomana och depressiva perioder förekommer.

Mani innebär att man har förhöjd sinnesstämning, är överaktiv och behöver mindre sömn.

Hypomani innebär att man har lindrigare maniska symtom med viss kontroll över sig själv.

Depression vid bipolär sjukdom motsvarar en episod av egentlig depression, och då är man ofta nedstämd och glädjelös.

Bipolär sjukdom är vanligt i hög ålder. Bipolär sjukdom anges till 10 – 25 procent av alla förstämningssyndrom i hög ålder och upp till 5 procent av personer som tas in för äldrepsykiatrisk vård. Bipolär sjukdom är ungefär lika vanlig hos män och kvinnor.

Vid bipolär sjukdom är det vanligt att personen även har andra psykiska sjukdomar. Skadligt bruk av alkohol och andra droger kan förekomma. Detta kan göra att det är svårt att ställa diagnos. Hos äldre kan depressiva symtom maskera ett bipolärt sjukdomstillstånd.

Äldre personer med bipolär sjukdom

Äldre patienter med bipolär sjukdom utgörs såväl av de som insjuknat tidigare i livet och sådana som nyinsjuknat. Bakom nydebuterad bipolär sjukdom i hög ålder finns oftast andra sjukdomar som Alzheimers sjukdom och stroke. Vid bipolär sjukdom finns också ökad risk för att få Alzheimers sjukdom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​